FYSISK TRÆNING
SPRINGKRAFT (Calisthenics)

Se alle øvelser på YouTube-playliste her:

https://www.youtube.com/playli...

SKUDKRAFT (Calisthenics)

Se alle øvelser på YouTube-playliste her:

https://www.youtube.com/playli...

MOTORIK (Calisthenics)

https://www.youtube.com/playli...Se alle øvelser på YouTube-playliste her: