22. Sep 2020 Aflysning
Dhf_dhf_0-x-x-0_red%20%5bconverted%5d
Aflysning af niveaustævnerne

I denne mail vil fire forhold blive omtalt:

 

1. Aflysning af niveaustævnerne

2. Konsekvenser for U-17 og U-19

3. Ændret tilmeldingsfrist og planlægningsperiode til den kommende vinterturnering.

4. Aflysning af børnestævne den 26. september.

 

Ad. 1. Aflysning af niveaustævnerne.

Siden forsamlingsforbuddet fredag den 17. september blev ændret fra 100 til 50 har Håndbold Region Øst overvejet, drøftet, analyseret og regnet på mulighederne for at afholde de kommende niveaustævner for alle årgange. 

 

Vi må dog på nuværende tidspunkt erkende, at omstændigheder uden for vores rækkevidde har gjort det til en umulig opgave at løse på en for alle tilfredsstillende måde. På et møde mellem formanden for HRØ, formanden for HRØ Turneringsudvalg, Formanden for seedningsudvalg for drenge og Formanden for seedningsudvalg for piger blev situation derfor drøftet mandag den 21. september om aftenen. Konklusionen på det møde blev, at HRØ derfor ikke ser anden udgang på udfordringerne end at aflyse de kommende niveaustævner. Det får nedennævnte umiddelbare konsekvenser:

 

I dag udsendes kampændringsjournaler til alle foreninger, der har hold tilmeldt et niveaustævne.

 

I dag udsendes dommerændringsjournaler til alle dommere, der var påsat niveaustævnekampe.

 

Vi vil gerne udtrykke en stor tak til alle de foreninger, der velvilligt har stillet halkapacitet til rådighed for et niveaustævne. Vi påskønner det store arbejde, der har været lagt i arrangementet. Særligt under de særlige forhold, der er gældende for afholdelse af håndbold lige for tiden.

 

2. Konsekvenser for U-17 og U-19.

Da der ikke i længere via niveaustævnerne skabes grundlag og viden til at kunne indplacere tilmeldte hold i forhold til hinanden til den kommende vinterturnering, vil der alene finde en indplacering sted ud fra det arbejde seedningsudvalget har foretaget og vil foretage. Derfor vil de to seedningsudvalg træde sammen mandag den 28. september om aftenen for at indplacere holdene og danne puljerne. Foreninger, der ikke bliver imødekommet på den tilmeldte række, vil blive orienteret i løbet af den 28. september om aftenen.

 

3. Ændret tilmeldingsfrist og planlægningsperiode til den kommende vinterturnering.

Da niveaustævnerne er aflyst, bliver også tilmeldingsfristen for de åbne rækker fremrykket til søndag den 27. september.

 

Arbejdsturneringsplanen åbnes den 2. oktober, kl. 18.00 og løber til og med den 5. september. Der er gratis flytninger den 6. oktober.

 

Turneringen er endelig den 7. oktober, hvorefter dommerpåsætningen igangsættes.

 

4. Aflysning af børnestævne.

De planlagte børnestævne frem til og med den 4. oktober af aflysning af niveaustævnerne også aflyst. Det er vurderingen, at børnestævnerne vil være omfattet af samme udfordringer som niveaustævnerne, hvorfor stævnerne rimeligvis også må aflyses. 

 

Også i forhold til børnestævnet vil vi meget gerne sige en stor tak til den velvillighed, der er udvist ved arbejdet med at finde spillested til disse stævner. Vi håber, vi bliver mødt af samme velvillighed ved planlægning af kommende børnestævner.

 

Med venlig hilsen

 

Per Jensen Administrationschef

Dir. Tlf: +45 4326 2485

www.haandbold-ost.dk

 

Idrættens Hus 13 2605 Brøndby